Team Nul

Doel
In Rotterdam raken veel mensen in ‘hulpverleningsland’ tussen wal en schip, omdat zij niet voldoen aan de criteria van een hulpverleningsinstantie. Deze mensen komen in aanmerking om door Team Nul geholpen te worden. Cliënten kunnen zichzelf aanmelden of zij worden doorverwezen door andere instanties. Wanneer cliënten niet de vaardigheden bezitten om zelfstandig uit hun problematische situatie te komen, gaat Team Nul na een uitgebreide intake samen met hen aan de slag om problemen op te lossen. Team Nul fungeert ook als bemiddelaar tussen cliënten en hulpverleningsinstanties, om het complexe en grijze gebied waar mensen tussen wal en schip raken in kaart te brengen.

Werkwijze
Door cliënten vaardigheden aan te leren die noodzakelijk zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij, leren cliënten hoe zij in de toekomst zelfstandig hun problemen kunnen aanpakken en oplossen. Deze aanpak wordt binnen alle projecten van Bureau Frontlijn toegepast en zorgt voor een significante afname in terugvalcijfers en vooruitgang in het zelfstandig functioneren van bewoners. Aan de coaching is geen termijn gekoppeld, omdat de duur afhangt van de omvang van de problematiek, de medewerking van externen en het cognitieve vermogen van de cliënt.

Toekomstperspectief
Het streven is om het complexe en grijze gebied, waar mensen vaak tussen wal en schip raken in hulpverleningsland, in kaart te brengen. Hierdoor is meer oog voor een betere samenwerking tussen cliënten en andere hulpverleningsinstanties en wordt sneller een eind gemaakt aan eventuele crisissituaties van cliënten.