De Samen Leren Zomermiddag: Groot succes!

Na een succesvol jaar Samen Leren begeleiding werd door medewerkers van Samen Leren een zomermiddag georganiseerd voor alle Samen Leren gezinnen. Arun Vernooij van FITWORK opende sportief de zomermiddag.

Gezinnen konden deelnemen aan verschillende activiteiten waaronder twister, waterflesvoetbal, blikwerpen en schminken. De middag sloten we af met een bingo waarbij de gezinnen verschillende prijzen konden winnen.

Het was een geslaagde dag met de medewerking van anderen: Speeltuin Pascal had zijn terrein beschikbaar gesteld voor deze middag. Het drinken was gesponsord door Supermarkt Polo Smak op de Heymansstraat en een fijne collega van de gemeente Rotterdam zorgde voor het eten.

Wij hebben ontzettend genoten van deze zomermiddag en hopen dat de Samen Leren gezinnen het net zo ervaren hebben!

 

Team Samen Leren, Bureau Frontlijn

Samen Leren in de Zomervakantie!

De schoolvakantie is weer begonnen! Om ouders spelenderwijs met hun kinderen te laten oefenen in de zomer heeft team Samen Leren 400 (!) vakantieactiviteitentasjes in elkaar gezet en uitgedeeld op verschillende basisscholen in Rotterdam-Zuid. Op deze manier kunnen kinderen ook in de zomervakantie met hun ouders blijven leren. Zo kunnen zij in september het nieuwe schooljaar beginnen op het niveau waar zij vorig schooljaar zijn geëindigd!

Onze grote dank gaat uit naar alle sponsoren die de tasjes en de inhoud hiervan voor 400 gezinnen mogelijk hebben gemaakt.

Wij willen het Jeugdvakantiepaspoort bedanken voor de mooie rugzakjes, Squla voor de gratis toegangscodes, Uitgeverij Zwijsen voor de tijdschriften van Maan Roos Vis, Stichting Jarige Job voor de zomerboeken van Bobo en van het Zandkasteel, kindermuseum Villa Zebra voor de vrijkaarten, Bison voor de lijmstiften, de Gemeente Rotterdam voor de “Groeten uit..” magazines, de Rotterdampas voor de informatiefolders, Tandarts Yeliz Güner voor de kindertandenborstels, Peter Wind voor de legopakketjes en Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp voor de Efteling vrijkaarten.

Team Samen Leren, Bureau Frontlijn

Save the Date!

logo BF 10 jaar

Congres

10 jaar frontlijnwerken en werken met studenten

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het congres over frontlijnwerken. Tien jaar werken in de frontlijn van Rotterdam; er is veel geleerd, dat delen we graag met u. Het ging niet altijd zonder wrijving of gedoe. Maar er zijn vooral mooie resultaten. Genoeg interessante onderwerpen om het congres mee te vullen.

Plaats Zuidpleintheather                                         
Zuidplein 60/64                                                        
3083 CW Rotterdam
Datum: 3 november 2016
Inloop: 13.00 uur
Start congres: 13.30 uur

Programma

13.30 uur Grote Zaal theater:
Vier sprekers geven hun visie en beeld over 10 jaar frontlijnwerken

Winfried Houtman concerndirecteur Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Rotterdam bespreekt de huidige en toekomstige rol van Bureau Frontlijn binnen de gemeente Rotterdam.

Pieter Tops hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en één van de grondleggers van het begrip ‘frontlijnwerken’ volgt bureau frontlijn vanaf de oprichting in 2006 hij deelt zijn bevindingen met u en bespreekt de toekomstopties.

Marco Pastors directeur van Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en als wethouder nauw betrokken bij de oprichting van Bureau Frontlijn. Er is nu ook nog sprake van een nauwe samenwerking tussen Het NPRZ en Bureau Frontlijn. Marco Pastors geeft zijn visie.

Barend Rombout van Bureau Frontlijn, deelt een aantal ‘highlights’ met u over armoedebestrijding en de ontwikkeling van jonge kinderen en bespreekt welk gewenst toekomstbeeld hij en de medewerkers van zijn Bureau hebben. Waar ligt de echte meerwaarde en hoe is die te bereiken.

Pauze

Na de pauze zijn er diverse workshops. U kunt kiezen voor één workshop en een reserve workshop.

Workshop 1:  Perinatale zorg o.a. het programma Moeders van Rotterdam
De workshop wordt verzorgd door Eric Steegers hoogleraar Erasmus MC. Hij zal het belang benadrukken van de combinatie van medische én sociale zorg. In het programma Moeders van Rotterdam wordt de verbinding gelegd tussen sociale en medische zorg voor zeer kwetsbare zwangere vrouwen.

Workshop 2: Beroepseer
Thijs Jansen, schrijver en senior onderzoeker aan School voor Politiek en Bestuur, Universiteit Tilburg en drijvende kracht achter de stichting beroepseer,  geeft een workshop over de rol van de professional in de zorg, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en waardering.

Workshop 3: Vroege vogels
In deze workshop maak je kennis met het Project Vroege Vogels, wat als doel heeft om criminaliteit in een zeer vroeg stadium om te buigen naar een ‘normaal, maatschappelijk aanvaard’ bestaan en jongeren buiten het strafrechtelijke circuit te houden. Tijdens deze workshop vertellen we hoe we te werk gaan en in het bijzonder wat het werk van een coach inhoudt. Streetwise coaching en aansluiting op de leefwereld van de jongeren zijn twee belangrijke elementen van deze workshop.

Workshop 4: Samen Leren
Een workshop over het verhogen van onderwijsprestaties van kinderen, de samenwerking met ouders, waarom dit werkt en onze visie voor de toekomst. Dit programma is een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een erkende effectieve methode.

Workshop 5: Amigo’s begeleiding van
Amigo’s geven kinderen handvatten om eigen gedrag en gedachten te sturen, in samenwerking met ouder en leerkracht. Zij doen dit middels ervaringsleren en dat zal ook het thema zijn van deze workshop; zelf ervaren hoe Amigo’s te werk gaan!

Workshop 6: Kantelbuurten aanpak Delfshaven en IJsselmonde
Kantelbuurten dreigen door hun hoeven te zakken door collectieve armoede. In deze buurten leert Bureau Frontlijn bewoners duurzaam uit de armoede te groeien. De aanpak is een sterk voorbeeld van praktisch samenwerken met de lokale partners. In de workshop nemen we jullie op een beeldende en interactieve wijze mee in deze samenwerking . We dagen jullie uit om mee te denken en te praten over een glorieuze toekomst van Delfshaven en IJsselmonde.

Workshop 7: Werken met studenten
De hoge scholen en bureau Frontlijn hebben in de afgelopen 10 jaar een boeiende en bloeiende stagepraktijk gebouwd. Hans de Lange (Hogeschool Rotterdam) en Fred Bon (Avans Hogeschool) voeren u in, in de geheimen van het succesvol werken met studenten.

S.v.p. op onderstaande hyperlink klikken om de aanmelding te versturen

Aanmelden Congres Frontlijnwerken

 

Samen Leren erkend door het Nederlands Jeugdinstituut!

De interventie Samen Leren is door het Nederland Jeugdinstituut (NJi) erkend als theoretisch goed onderbouwd! Deze interventie is door Pauline Huyts en Marleen Groeneweg ontwikkeld in samenwerking met ouders in de achterstandswijken van Rotterdam-Zuid. De interventie wordt al enkele jaren binnen Bureau Frontlijn met veel succes ingezet om de ontwikkelkansen van kwetsbare kinderen vanuit de thuissituatie te verbeteren.

Zie voor meer informatie de website van het NJi:

De interventie Samen leren, voor kinderen met een taal- of rekenachterstand, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

Samen Leren richt zich op ouders van kinderen van 4 tot 8 jaar met achterblijvende schoolprestaties. Begeleiders leren de ouders tijdens huisbezoeken vaardigheden die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden en te stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. Ook leren de ouders structuur te bieden, grenzen te stellen en positieve aandacht te geven.

Sinds augustus 2014 loopt in samenwerking met de Universiteit Utrecht een onderzoek naar de effectiviteit van Samen leren. Daarvan zijn nog geen resultaten bekend.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en als het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

afbeelding NJi

Frontlijn in 2016

Frontlijn in 2016

Focus op vaardigheden

Bureau Frontlijn gaat het nieuwe jaar in met een onveranderd doel: het aantal Rotterdammers dat onder de armoedegrens leeft moet omlaag. Hoe we dat aan gaan pakken in 2016? Minder hulpverlenen, meer vaardigheden aanleren.

Het huishouden runnen, de administratie bijhouden, opvoeden, gezond leven, communiceren met instanties, solliciteren en werken: het zijn vaardigheden die minimaal nodig zijn om zelfstandig te functioneren. Bureau Frontlijn leert deze vaardigheden aan mensen die dit niet van huis uit hebben meegekregen. Zo leren mensen hoe zij kunnen participeren, krijgen hun kinderen de kans om zich te ontwikkelen en kan de armoedespiraal in Rotterdamse achterstandswijken worden doorbroken.

Spannend, maar wel leuk
Deze focus op vaardigheden vraagt om persoonlijk contact, áchter de voordeur. Dat kan spannend zijn: aanbellen en je werkelijk verdiepen in de unieke situatie van een gezin is iets anders dan het op voorhand beter weten, omdat jij de hulpverlener bent en zij het hulpbehoevende gezin. Daarom spreken wij liever van coachen dan van hulpverlenen; wij investeren in het coachen van mensen om zelf te leren leven, zodat zij niet bij de volgende tegenvaller opnieuw om hulp hoeven te vragen, maar zelfstandig hun problemen aan kunnen pakken.  Dat is wat vaardigheden aanleren leuk maakt: niet alleen hulp verlenen, maar vooral hoop verlenen, op een leven dat niet beheerst wordt door stress maar door ontwikkelkansen. Het moment waarop onze medewerkers uit hun comfortzone stappen, door samen met mensen thuis aan de slag te gaan, is het moment waarop de levens van gezinnen in achterstandswijken weer perspectief kunnen krijgen.

De moeite waard
Vaardigheden aanleren is van levensbelang. En het hoeft maar één keer: één keer oprecht aandacht hebben voor een gezin, één keer investeren in het coachen van mensen om te leren leven. Daarna kunnen mensen het zelf. Natuurlijk leren mensen met vallen en opstaan, en die speelruimte is er. Falen is een wezenlijk onderdeel van het leerproces: we doen een poging, maken fouten en trekken daaruit relevante conclusies.
Vaardigheden aanleren is duurzaam en effectief: vaardige ouders helpen hun kinderen opgroeien tot zelfredzame burgers, en dat biedt ook de daaropvolgende generatie toekomstperspectief. Door als coach een gezin vaardig te maken, boek je resultaten waarvan de positieve effecten generaties lang zullen doorwerken.

Resultaat
Onszelf zo snel mogelijk weer overbodig maken, dat is onze ambitie voor het nieuwe jaar. Bureau Frontlijn gaat zich nog meer richten op vaardigheden aanleren, zodat bewoners van Rotterdamse achterstandswijken niet langer hulpbehoevend zijn maar zelfstandig functioneren.
Op dit moment leven in Rotterdam ruim 120.000 mensen op of onder de armoedegrens, waaronder 38.500 kinderen. Anno 2016 zijn lege koelkasten, onveilige thuissituaties en dakloosheid aan de orde van de dag. Onze stad heeft het vermogen om deze armoede te bestrijden. De Rotterdamse doorpakmentaliteit behoeft alleen nog een aanpak die werkt, om het aantal Rotterdammers dat in armoede leeft aanzienlijk te verkleinen. Bureau Frontlijn hanteert de volgende aanpak: leer mensen basisvaardigheden aan. Daarmee gaan we in 2016 resultaat boeken.

Rotterdamse aanpak babysterfte

Rotterdam zet zich al enkele jaren in om de relatief hoge babysterfte te verminderen. Diverse initiatieven zijn er op medisch en medisch-maatschappelijk gebied. In de achterstandswijken, waar de babysterfte en -ziekte het hoogst is, spelen ook vooral sociaal-maatschappelijke problemen. Door armoede, slechte huisvesting, relatieproblemen en schulden wordt er veel gerookt, alcohol en drugs gebruikt, ongezond gegeven en heeft men veel stress. Het hebben van veel stress heeft een slechte invloed op de gezondheid van het (on)geboren kind en de ontwikkeling na de geboorte. Lees hier het hele artikel!