Rotterdamse aanpak babysterfte

Rotterdam zet zich al enkele jaren in om de relatief hoge babysterfte te verminderen. Diverse initiatieven zijn er op medisch en medisch-maatschappelijk gebied. In de achterstandswijken, waar de babysterfte en -ziekte het hoogst is, spelen ook vooral sociaal-maatschappelijke problemen. Door armoede, slechte huisvesting, relatieproblemen en schulden wordt er veel gerookt, alcohol en drugs gebruikt, ongezond gegeven en heeft men veel stress. Het hebben van veel stress heeft een slechte invloed op de gezondheid van het (on)geboren kind en de ontwikkeling na de geboorte. Lees hier het hele artikel!