Frontlijn in 2016

Frontlijn in 2016

Focus op vaardigheden

Bureau Frontlijn gaat het nieuwe jaar in met een onveranderd doel: het aantal Rotterdammers dat onder de armoedegrens leeft moet omlaag. Hoe we dat aan gaan pakken in 2016? Minder hulpverlenen, meer vaardigheden aanleren.

Het huishouden runnen, de administratie bijhouden, opvoeden, gezond leven, communiceren met instanties, solliciteren en werken: het zijn vaardigheden die minimaal nodig zijn om zelfstandig te functioneren. Bureau Frontlijn leert deze vaardigheden aan mensen die dit niet van huis uit hebben meegekregen. Zo leren mensen hoe zij kunnen participeren, krijgen hun kinderen de kans om zich te ontwikkelen en kan de armoedespiraal in Rotterdamse achterstandswijken worden doorbroken.

Spannend, maar wel leuk
Deze focus op vaardigheden vraagt om persoonlijk contact, áchter de voordeur. Dat kan spannend zijn: aanbellen en je werkelijk verdiepen in de unieke situatie van een gezin is iets anders dan het op voorhand beter weten, omdat jij de hulpverlener bent en zij het hulpbehoevende gezin. Daarom spreken wij liever van coachen dan van hulpverlenen; wij investeren in het coachen van mensen om zelf te leren leven, zodat zij niet bij de volgende tegenvaller opnieuw om hulp hoeven te vragen, maar zelfstandig hun problemen aan kunnen pakken.  Dat is wat vaardigheden aanleren leuk maakt: niet alleen hulp verlenen, maar vooral hoop verlenen, op een leven dat niet beheerst wordt door stress maar door ontwikkelkansen. Het moment waarop onze medewerkers uit hun comfortzone stappen, door samen met mensen thuis aan de slag te gaan, is het moment waarop de levens van gezinnen in achterstandswijken weer perspectief kunnen krijgen.

De moeite waard
Vaardigheden aanleren is van levensbelang. En het hoeft maar één keer: één keer oprecht aandacht hebben voor een gezin, één keer investeren in het coachen van mensen om te leren leven. Daarna kunnen mensen het zelf. Natuurlijk leren mensen met vallen en opstaan, en die speelruimte is er. Falen is een wezenlijk onderdeel van het leerproces: we doen een poging, maken fouten en trekken daaruit relevante conclusies.
Vaardigheden aanleren is duurzaam en effectief: vaardige ouders helpen hun kinderen opgroeien tot zelfredzame burgers, en dat biedt ook de daaropvolgende generatie toekomstperspectief. Door als coach een gezin vaardig te maken, boek je resultaten waarvan de positieve effecten generaties lang zullen doorwerken.

Resultaat
Onszelf zo snel mogelijk weer overbodig maken, dat is onze ambitie voor het nieuwe jaar. Bureau Frontlijn gaat zich nog meer richten op vaardigheden aanleren, zodat bewoners van Rotterdamse achterstandswijken niet langer hulpbehoevend zijn maar zelfstandig functioneren.
Op dit moment leven in Rotterdam ruim 120.000 mensen op of onder de armoedegrens, waaronder 38.500 kinderen. Anno 2016 zijn lege koelkasten, onveilige thuissituaties en dakloosheid aan de orde van de dag. Onze stad heeft het vermogen om deze armoede te bestrijden. De Rotterdamse doorpakmentaliteit behoeft alleen nog een aanpak die werkt, om het aantal Rotterdammers dat in armoede leeft aanzienlijk te verkleinen. Bureau Frontlijn hanteert de volgende aanpak: leer mensen basisvaardigheden aan. Daarmee gaan we in 2016 resultaat boeken.