Samen Leren erkend door het Nederlands Jeugdinstituut!

De interventie Samen Leren is door het Nederland Jeugdinstituut (NJi) erkend als theoretisch goed onderbouwd! Deze interventie is door Pauline Huyts en Marleen Groeneweg ontwikkeld in samenwerking met ouders in de achterstandswijken van Rotterdam-Zuid. De interventie wordt al enkele jaren binnen Bureau Frontlijn met veel succes ingezet om de ontwikkelkansen van kwetsbare kinderen vanuit de thuissituatie te verbeteren.

Zie voor meer informatie de website van het NJi:

De interventie Samen leren, voor kinderen met een taal- of rekenachterstand, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

Samen Leren richt zich op ouders van kinderen van 4 tot 8 jaar met achterblijvende schoolprestaties. Begeleiders leren de ouders tijdens huisbezoeken vaardigheden die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden en te stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. Ook leren de ouders structuur te bieden, grenzen te stellen en positieve aandacht te geven.

Sinds augustus 2014 loopt in samenwerking met de Universiteit Utrecht een onderzoek naar de effectiviteit van Samen leren. Daarvan zijn nog geen resultaten bekend.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en als het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

afbeelding NJi