Save the Date!

logo BF 10 jaar

Congres

10 jaar frontlijnwerken en werken met studenten

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het congres over frontlijnwerken. Tien jaar werken in de frontlijn van Rotterdam; er is veel geleerd, dat delen we graag met u. Het ging niet altijd zonder wrijving of gedoe. Maar er zijn vooral mooie resultaten. Genoeg interessante onderwerpen om het congres mee te vullen.

Plaats Zuidpleintheather                                         
Zuidplein 60/64                                                        
3083 CW Rotterdam
Datum: 3 november 2016
Inloop: 13.00 uur
Start congres: 13.30 uur

Programma

13.30 uur Grote Zaal theater:
Vier sprekers geven hun visie en beeld over 10 jaar frontlijnwerken

Winfried Houtman concerndirecteur Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Rotterdam bespreekt de huidige en toekomstige rol van Bureau Frontlijn binnen de gemeente Rotterdam.

Pieter Tops hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en één van de grondleggers van het begrip ‘frontlijnwerken’ volgt bureau frontlijn vanaf de oprichting in 2006 hij deelt zijn bevindingen met u en bespreekt de toekomstopties.

Marco Pastors directeur van Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en als wethouder nauw betrokken bij de oprichting van Bureau Frontlijn. Er is nu ook nog sprake van een nauwe samenwerking tussen Het NPRZ en Bureau Frontlijn. Marco Pastors geeft zijn visie.

Barend Rombout van Bureau Frontlijn, deelt een aantal ‘highlights’ met u over armoedebestrijding en de ontwikkeling van jonge kinderen en bespreekt welk gewenst toekomstbeeld hij en de medewerkers van zijn Bureau hebben. Waar ligt de echte meerwaarde en hoe is die te bereiken.

Pauze

Na de pauze zijn er diverse workshops. U kunt kiezen voor één workshop en een reserve workshop.

Workshop 1:  Perinatale zorg o.a. het programma Moeders van Rotterdam
De workshop wordt verzorgd door Eric Steegers hoogleraar Erasmus MC. Hij zal het belang benadrukken van de combinatie van medische én sociale zorg. In het programma Moeders van Rotterdam wordt de verbinding gelegd tussen sociale en medische zorg voor zeer kwetsbare zwangere vrouwen.

Workshop 2: Beroepseer
Thijs Jansen, schrijver en senior onderzoeker aan School voor Politiek en Bestuur, Universiteit Tilburg en drijvende kracht achter de stichting beroepseer,  geeft een workshop over de rol van de professional in de zorg, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en waardering.

Workshop 3: Vroege vogels
In deze workshop maak je kennis met het Project Vroege Vogels, wat als doel heeft om criminaliteit in een zeer vroeg stadium om te buigen naar een ‘normaal, maatschappelijk aanvaard’ bestaan en jongeren buiten het strafrechtelijke circuit te houden. Tijdens deze workshop vertellen we hoe we te werk gaan en in het bijzonder wat het werk van een coach inhoudt. Streetwise coaching en aansluiting op de leefwereld van de jongeren zijn twee belangrijke elementen van deze workshop.

Workshop 4: Samen Leren
Een workshop over het verhogen van onderwijsprestaties van kinderen, de samenwerking met ouders, waarom dit werkt en onze visie voor de toekomst. Dit programma is een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een erkende effectieve methode.

Workshop 5: Amigo’s begeleiding van
Amigo’s geven kinderen handvatten om eigen gedrag en gedachten te sturen, in samenwerking met ouder en leerkracht. Zij doen dit middels ervaringsleren en dat zal ook het thema zijn van deze workshop; zelf ervaren hoe Amigo’s te werk gaan!

Workshop 6: Kantelbuurten aanpak Delfshaven en IJsselmonde
Kantelbuurten dreigen door hun hoeven te zakken door collectieve armoede. In deze buurten leert Bureau Frontlijn bewoners duurzaam uit de armoede te groeien. De aanpak is een sterk voorbeeld van praktisch samenwerken met de lokale partners. In de workshop nemen we jullie op een beeldende en interactieve wijze mee in deze samenwerking . We dagen jullie uit om mee te denken en te praten over een glorieuze toekomst van Delfshaven en IJsselmonde.

Workshop 7: Werken met studenten
De hoge scholen en bureau Frontlijn hebben in de afgelopen 10 jaar een boeiende en bloeiende stagepraktijk gebouwd. Hans de Lange (Hogeschool Rotterdam) en Fred Bon (Avans Hogeschool) voeren u in, in de geheimen van het succesvol werken met studenten.

S.v.p. op onderstaande hyperlink klikken om de aanmelding te versturen

Aanmelden Congres Frontlijnwerken