Monthly Archive: augustus 2014

Rotterdamse aanpak babysterfte

Rotterdam zet zich al enkele jaren in om de relatief hoge babysterfte te verminderen. Diverse initiatieven zijn er op medisch en medisch-maatschappelijk gebied. In de achterstandswijken, waar de babysterfte en -ziekte het hoogst is, spelen ook vooral sociaal-maatschappelijke problemen. Door armoede, slechte huisvesting, relatieproblemen en schulden wordt er veel gerookt, alcohol en drugs gebruikt, ongezond […]

Lees verder