De driehoek Thuis-School-Buiten

De verschillende organisaties die deel uitmaken van Veerkracht richten zich in samenwerking ieder op andere aspecten van de driehoek Thuis-School-Buiten. Hun werkwijze zal hieronder worden toegelicht. Het uiteindelijke doel van alle projecten gezamenlijk is om de kansen voor kinderen in Carnisse te vergroten.

Thuis
Bureau Frontlijn richt zich met het project Oudercoaching op de thuissituatie van gezinnen in Carnisse. Dit doen zij sinds 2011 als onderdeel van Veerkracht en vanaf september 2013 in het kader van de Children’s Zone. Kinderen worden aangemeld via de basisscholen in Carnisse en daarna gaat het Wijkteam bij de ouders thuis langs voor een intakegesprek. Hierna start de begeleiding aan
huis, waarbij vanuit een positieve, oplossingsgerichte benadering gewerkt wordt aan de ontwikkeling van vaardigheden van de ouders op alle leefgebieden.

School
Alle scholen focussen momenteel op het verbeteren van onderwijs zodat de onderwijsprestaties (Cito-scores) van de kinderen op Rotterdam-Zuid omhoog gaan. Aansluitend hierbij organiseert Rotterdam Vakmanstad op de basisscholen in Carnisse een aantal programma’s tijdens schooltijd of in de verlengde leertijd die kinderen bewuster maken van hun keuzemogelijkheden, talenten en kansen. Denk hierbij aan huiswerkklassen, tuinieren, techniekclinics, koken, sporten, filosofie en snuffelstages in de zorg, bouw, metaalindustrie en haven. Daarnaast biedt Bureau Frontlijn op de scholen het project Kindercoaching aan. Hierbij worden kinderen uit de bovenbouw van de basisscholen die problemen hebben op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling gecoacht door pedagogiek stagiaires.

Buiten
De organisatie Creatief Beheer ziet de openbare ruimte als publiek domein. Zij zetten in op drie aspecten: natuureducatie en beleving, de hoeveelheid groen en diversiteit in de wijk, en participatie van de bewoners hierbij. In Carnisse zijn zij onder andere duidelijk zichtbaar in de Carnisse Tuin (Carnissesingel 208), waar ook veel vrijwilligers uit de wijk actief zijn. Vanuit de naam ‘Tuinman in de Wijk’ zijn professionals van Creatief Beheer daarnaast in de wijk aanwezig om bewoners, instanties en de openbare ruimte te verbinden. Zij zetten zich in om de wijk groener, gezonder en kindvriendelijker te maken.

Wijk en verbindingen
De rol van Drift binnen Veerkracht is meervoudig. Zij zorgen voor de verbindingen tussen de Veerkracht-domeinen thuis, school en buiten en leggen de verbinding met de andere partijen en bewoners in de wijk Carnisse. In het eerste jaar van Veerkracht hebben zij de wijk en de bestaande netwerken in kaart gebracht. Vervolgens hebben zij gekeken waar Veerkracht kan aanhaken bij andere initiatieven in de wijk. Zij hebben een actieve rol in de wijk middels de Wijkarena en de transitie-experimenten die zij uitvoeren. Daarnaast zorgen zij voor reflectie en monitoring van de voortgang van Veerkracht als geheel.