Dit zijn we

Wie zijn we?
Bureau Frontlijn is een projectbureau in de periferie van de gemeente Rotterdam en is bekend om haar grensverleggende visie. In opdracht van het college van B&W ontwikkelt Bureau Frontlijn projecten en methodieken vanuit de uitvoering. De projecten en methodieken bevatten sleutelfactoren voor innovatie en groei in de Rotterdamse achterstandswijken. Daarbij staan de ervaringen van de Rotterdamse bewoner centraal.

Wat is Frontlijnsturing?
De werkwijze van Bureau Frontlijn kenmerkt zich door zogenaamde Frontlijnsturing. Bij het begrip 
‘frontlijnsturing’
 staan de 
effectieve 
interventies 
centraal.
 We signaleren knelpunten op de ‘frontlijn’: daar waar de burger contact heeft met overheidsinstanties.  Essentieel
 hierbij
 is 
het 
vermogen 
om 
de 
logica
 van
 concrete
 situaties
 te
 kunnen
 doorzien
 en
 daarin 
effectief
 te 
kunnen 
interveniëren.
 Uitvoering 
is
 dan
 vaak
 een
 proces
 van
 directe 
co-productie
 tussen
 frontlijnwerkers
 en
 de 
betrokken
 burgers.