Missie

Onze missie

Het College van B&W geeft Bureau Frontlijn vier opdrachten:

 1. Verbeter processen in – en tussen organisaties in de frontlijn.
 2. Voer ingewikkelde interventies eerst zelf uit.
 3. Innoveer en ontwikkel  nieuwe methodieken.
 4. Biedt gevraagd en ongevraagd advies.

 

Kernwaarden van Bureau Frontlijn:

 1. We handelen vanuit het belang van de burger.
 2. We staan niet tegenover, maar naast de burger.
 3. We geloven in de eigen kracht van de burger.
 4. We geloven in de kracht van positieve bejegening.

 

De Frontlijnaanpak bestaat uit vier kernbegrippen:

 1. Probleem: bewoners in achterstandswijken hebben te weinig vaardigheden en cultureel kapitaal. Dit leidt tot stress en disfunctioneren.
 2. Oplossing: wij verminderen de stress en versterken de zelfredzaamheid door mensen basisvaardigheden aan te leren.
 3. Methodiek: wij coachen en trainen de bewoners. Wij doen voor, maar laten de regie en verantwoordelijkheid bij de burger.
 4. Resultaat: een toename van sterkere en zelfstandig functionerende burgers leidt tot een sterkere reductie van kosten en een duurzaam resultaat.