Oorsprong

Hoe is Bureau Frontlijn ontstaan?
Bureau Frontlijn is in 2006 opgericht vanuit de keten Handhaving in Rotterdam. Dit is het directeurenoverleg tussen de gemeentediensten Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stedenbouw en Volkshuisvesting, Belasting, Publiekszaken en de Directie Veilig.

Binnen dit overleg ontstond het idee voor een projectbureau dat problemen in achterstandswijken ‘van onderaf’ aanpakt. Bureau Frontlijn valt niet onder een van de gemeentelijke diensten, maar rapporteert rechtstreeks aan de directeuren van de keten Handhaving en aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Hoe is het sindsdien verlopen?
Er zijn sinds 2006 talloze coachings-trajecten bij gezinnen en individuen met succes afgerond. Dit is met name tot stand gekomen door middel van de expertise van de professionals en studenten bij Bureau Frontlijn. Samen met de gezinnen en onze netwerkpartners zorgen we ervoor dat iedereen die het nodig heeft gezien en geholpen wordt.