Visie

Er is maar één oplossing als het gaat om het bestrijden van armoede in achterstandswijken en dat is zorgen voor groei. We handelen met respect, staan naast de burgers, beschermen hen tegen uitwassen van bureaucratie en door vaardigheden aan te leren zorgen wij voor groei – Barend Rombout, hoofd Bureau Frontlijn.

In Rotterdam leven ruim 120.000 mensen op of onder de armoedegrens, waarvan 38.500 kinderen. Armoede leidt tot sociale uitsluiting en beperkte zelfredzaamheid. Gezinnen die van een bijstandsuitkering moeten leven, hebben nauwelijks ruimte om mee te doen aan sociale activiteiten. Dit levert stress op en dat beïnvloedt de toekomst van opgroeiende kinderen in deze gezinnen. Zonder een effectieve aanpak van dit armoedeprobleem, gaan deze kinderen een zelfde armoedige toekomst tegemoet, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Bureau Frontlijn wil deze armoedespiraal in Rotterdamse achterstandswijken doorbreken, door mensen basisvaardigheden aan te leren. Het huishouden runnen, de administratie bijhouden, opvoeden, gezond leven, communiceren met instanties, solliciteren en werken: het zijn vaardigheden die minimaal nodig zijn om zelfstandig te functioneren. Mensen die dit niet van huis uit hebben meegekregen, hebben er baat bij om deze vaardigheden alsnog aan te leren. Op die manier leren mensen participeren en krijgen hun kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers.

Onze visie is gestoeld op een nieuw wetenschappelijk inzicht in de armoedeproblematiek: de ‘psychologie van de schaarste’. Deze baanbrekende theorie werpt een ander licht op het gedrag van mensen die in armoede leven. Over het algemeen heerst de opvatting dat mensen die in armoede leven op veel manieren tekortschieten: ze hebben niet alleen schulden, maar ook opvoedproblemen, meer overgewicht en ze presteren slechter op hun werk. Dit lijkt dom en onverstandig, maar onderzoek wijst uit dat het weinig te maken heeft met intelligentie.

De schaarste theorie veronderstelt namelijk dat schaarste bezit neemt van je denken, of het nu gaat om geld, tijd of voedsel. Armoede (=langdurige schaarste) zorgt ervoor dat je alleen nog kan focussen op korte termijn oplossingen, waardoor op lange termijn onverstandige beslissingen worden genomen. Kortom, geldgebrek en stressgevoelens hebben invloed op onze bandbreedte en ons dagelijks functioneren.

Binnen ons werkveld zien wij dat armoede, stress en gebrek aan vaardigheden het dagelijks functioneren van mensen in achterstandswijken belemmeren. Om nieuwe vaardigheden aan te leren is het allereerst van belang dat stress gereduceerd wordt. Het persoonlijk contact tijdens huisbezoeken verschaft informatie en biedt de mogelijkheid om crisissituaties te ondervangen. Als acute problemen zijn opgelost, gaan we over op het trainen in vaardigheden. Zo leren mensen hoe zij kunnen participeren en hoe zij hun kinderen kunnen opvoeden tot zelfredzame burgers.

Bureau Frontlijn gelooft dat er winst te behalen valt in de strijd tegen armoede in Rotterdam. Door iedere burger de kans te geven basisvaardigheden aan te leren, worden de levens van bewoners van Rotterdamse achterstandswijken niet langer bepaald door stress, maar door ontwikkelkansen. En dat maakt het verschil tussen uitzichtloosheid en toekomst, voor de levens van individuen en voor onze stad.