Visie

In Rotterdam leven veel mensen onder de armoedegrens. Armoede leidt tot sociale uitsluiting en beperkte zelfredzaamheid. Gezinnen die van een bijstandsuitkering moeten leven, hebben nauwelijks ruimte om mee te doen aan sociale activiteiten. Dit levert stress op en dat beïnvloedt de toekomst van opgroeiende kinderen in deze gezinnen. Zonder een effectieve aanpak van dit armoedeprobleem, gaan deze kinderen een zelfde armoedige toekomst tegemoet, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Bureau Frontlijn wil deze armoedespiraal in Rotterdamse achterstandswijken doorbreken, door mensen basisvaardigheden aan te leren. Het huishouden runnen, de administratie bijhouden, gezond leven, communiceren met instanties, solliciteren en werken: het zijn vaardigheden die minimaal nodig zijn om zelfstandig te functioneren. Mensen die dit niet van huis uit hebben meegekregen, hebben er baat bij om deze vaardigheden alsnog aan te leren. Op die manier leren mensen participeren en krijgen hun kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers.

Onze visie
Bureau Frontlijn initieert en realiseert innovatieve projecten om knelpunten in de uitvoeringsorganisatie van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam en haar partners op te lossen. Dit doet zij door het ontwikkelen van nieuwe gefundeerde werkwijzen en methodieken met, maar vooral voor de Rotterdammer.