Begeleidingstraject Moeders van Rotterdam

Klik voor de website Moeders van Rotterdam

Het begeleidingstraject van Moeders van Rotterdam bestaat uit 4 fasen. Hieronder vindt u meer informatie over het tijdspad, begeleidingsfrequentie en praktische invulling van de 4 fasen.

begeleidingstraject

Toelichting

1e fase: zwangerschap & geboorte

 1. Tijdens de intake bij de verloskundige wordt de bestaande screeningslijst R4U[1] afgenomen
 2. Afstemming tussen verloskundige en Bureau Frontlijn mbt bestaande interventies
 3. Intake BF: huisbezoek
 4. Plan van aanpak op 7 leefgebieden (wonen, werk&inkomen, gezondheid&hulpverlening, opvoeding, scholing, sociaal functioneren, veiligheid & criminaliteit) met als einddoel: zelfredzaamheid.
 5. Intensieve begeleiding (2x per week huisbezoek). Eerst stress verlagen: BF pakt acute problematiek aan. Wederkerigheid speelt een grote rol: ‘wij helpen u met uw problemen, u neemt een gezonde leefstijl aan’
 6. BF leert de vrouwen sociale vaardigheden tbv hun zelfredzaamheid (van loket naar loket komen) Gedurende de zwangerschap en de kraamperiode werken de verloskundigen, Erasmus MC en Bureau Frontlijn intensief samen.


2e fase: eerste levensjaar

 1. Intensieve begeleiding (1x per week huisbezoek)
 2. Samenwerking en afstemming met CJG (afspraken nakomen, inenten, etc)
 3. Omstandigheden blijven creëren die een veilige hechting mogelijk maken; stressreductie, brede vaardigheden aanleren en samen oefenen op gebied van veilige hechting, huishouden runnen, opvoeden en participatie.
 4. Het bouwen van een ‘community’ van moeders: moeders worden gestimuleerd andere moeders te helpen en worden eventueel door BF gekoppeld. Iedere moeder krijgt een ‘kraamfeestje’ voor vrouwen uit hun omgeving, waar o.a. ook voorlichting wordt gegeven.


3e fase: kinderen 1 tot 2 jaar

 1. Oudercoaching tbv voorbereiding op onderwijs en pedagogische vaardigheden
 2. Organiseren peuterspeelzaal (of kinderopvang) voor na de 2e verjaardag.


4e fase: kinderen 2 tot 3 jaar

 1. Nazorg: begeleiding op afroep en af en toe (telefonisch) contact met moeder
 2. Bij afsluiting van het programma Moeders van Rotterdam wordt een warme overdracht naar de Children’s Zone (+ 4 jr) gedaan.

[1]R4U is een door de verloskundigen gebruikte uitgebreide vragenlijst om te screenen op medische en sociale risicofactoren ontwikkeld door GGD in samenwerking met verloskundigen en EMC. Momenteel in onderzoek op effectiviteit door Anke Postumus.