Leermodel

De ABC methode, het Spaakmodel en de Levenslijn vormen samen het
leermodel van Bureau Frontlijn. Het Leermodel is de basis van de
werkwijze die gehanteerd wordt in elk project.

ABC-methode

De ABC-methode houdt het volgende in:
Eerst basale zaken op orde brengen, dan verder kijken.ABC-methode

A-fase
Tijdens de A-fase staat het verminderen van stress centraal, daarbij is het noodzakelijk dat primaire levensbehoeften worden ingevuld (dak, eten, inkomen).

B-fase
Tijdens de B-fase staat Rust, Reinheid en Regelmaat centraal. Dat betekent dat er structuur en routine wordt gebracht in het gezinsleven. Mensen leren in deze fase hun capaciteiten te  ontwikkelen zodat zij zich in de  huidige samenleving kunnen redden.
Dit betekent: ordenen, organiseren, opvoeden en communiceren.

C-fase
Tijdens de C-fase staat vervolgens werk en/of actieve participatie in de samenleving centraal.

Spaakmodel

Het spaakmodel illustreert het dagelijkse contact dat burgers
hebben met de overheid, hulpverlening of andere organisaties. spaakmodel
Het beheersen van vaardigheden vormt een leidraad in de werkwijze van alle projecten binnen Bureau Frontlijn.

Vaardigheden
De burger staat in het centrum en via de (denkbeeldige) spaken heeft hij contact met de overheid of andere organisaties. Het ‘lopen over een spaak’ vraagt steeds om dezelfde vaardigheden: taalvaardigheid, een brief kunnen schrijven of een formulier kunnen invullen, een telefoongesprek kunnen voeren, kunnen prioriteren, kunnen ordenen en kunnen organiseren. Een burger die deze vaardigheden niet of slechts gebrekkig bezit heeft een achterstand omdat het lastig is om vanuit deze situatie diensten af te nemen en om aan je plichten als burger te kunnen voldoen.

De Levenslijn

De Levenslijn hanteren we als ankerpunt voor al onze projecten.
De levenslijn bevat kritische sleutel- of overgangsmomenten in
de Levenslijnleefvelden en het dagpad van een individu.

Leefvelden (kritische sleutel- of overgangsmomenten) waarop mensen controle verliezen:

 • wonen
 • economie
 • werk
 • inkomen
 • scholing
 • gezondheid
 • veiligheid
 • participatie


Het dagpad (kritische sleutel- of overgangsmomenten)
waarop mensen controle verliezen:

 • opstaan
 • ontbijt
 • school
 • werk
 • zorgtaken
 • diner
 • vrije tijd
 • naar bed


Bekijk hier de
 prezi-presentatie van de levenslijn