Privacyverklaring

Informatie over Cookies

Bureau Frontlijn verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Bureau Frontlijn en de door contactaanvragen en verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Bureau Frontlijn verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Bureau Frontlijn behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Bureau Frontlijn verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Bureau Frontlijn-dienstverlening en -activiteiten. Bureau Frontlijn verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website bureaufrontlijn.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Bureau Frontlijn beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Bureau Frontlijn na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Bureau Frontlijn gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door Bureau Frontlijn-website en hun functionaliteit.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Bureau Frontlijn inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Bureau Frontlijn de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Bureau Frontlijn kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Bureau Frontlijn cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Bureau Frontlijn-website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Bureau Frontlijn plaatst Twitter-cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Bureau Frontlijn website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Beveiliging
Bureau Frontlijn heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van Bureau Frontlijn zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Bureau Frontlijn kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Bureau Frontlijn, dan kunt u deze richten aan Bureau Frontlijn, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam , tel 010-267 32 50 of per e-mail: info@bureaufrontlijn.nl

Wijziging van Privacy Statement
Bureau Frontlijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bureau Frontlijn adviseert u regelmatig deze privacyverklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.