Administratief Juridisch Team

Het hoofddoel van het Administratief Juridisch Team (AJT)  is het verminderen van stress bij de cliënten. AJT is een team ter ondersteuning en advisering van andere projecten binnen Bureau Frontlijn. Eind 2017 is een pilot gestart in samenwerking met de wijkteams om daar eveneens AJT-ondersteuning te bieden. De rol van het AJT is om intensieve ondersteuning te bieden tijdens (en parellel lopend met) de wijkteam- of Bureau Frontlijnbegeleiding. De insteek is dat na zes tot acht weken de financiële-, juridische- en/of administratieve zaken van de cliënt zijn gestabiliseerd. De rol van het AJT zit er dan op, de begeleiding bij de wijkteams of Bureau Frontlijn gaat gewoon door.