Amigo’s

Doel
Het project Amigo’s is gericht op kinderen uit de bovenbouw van basisscholen in Rotterdam-Zuid. Op deze scholen ontstond een behoefte aan individuele sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen die op school veel negatieve aandacht vroegen. Vanuit deze behoefte is het project Amigo’s ontstaan. ‘Amigo’s’ coachen kinderen met sociaal-emotionele achterstanden of belemmeringen. Samen met de ouders stellen zij doelen op waar de kinderen aan willen werken. Door het betrekken van ouders, leerkrachten en soms ook andere kinderen bij het behalen van deze doelen raken kinderen extra gemotiveerd. De doelstelling van Amigo’s past binnen de pijlers van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Werkwijze
De kinderen worden aangemeld door een leerkracht, Intern Begeleider of sociaal-maatschappelijk werker van de scholen waarmee een samenwerking is aangegaan. De aanmelding vindt te allen tijde plaats met instemming van de ouders. Ouders kunnen ook zelf aangeven dat zij graag een Amigo voor hun kind willen. Amigo’s hebben een vertrouwensband met de kinderen, die zij waarborgen. Alleen bij zorgen rondom de veiligheid van het kind zal hierop een uitzondering gemaakt worden. De primaire samenwerkingspartners zijn de ouders en de scholen, maar er vindt ook afstemming plaats met eventuele andere partijen die bij het gezin betrokken zijn, zoals de wijkteams. Klik hier als u meer wilt weten over kindercoaching.

Toekomstperspectief
De Amigo’s zijn nu voor het vijfde jaar actief. Steeds vaker weten leerkrachten, begeleiders en ouders ons te vinden. Ouders, scholen en kinderen zijn erg tevreden met de inzet en resultaten van de begeleiding. Hieruit blijkt dat er draagvlak is voor uitbreiding van de werkzaamheden naar meer scholen en meer kinderen.