Innovatieplatforms Delfshaven en IJsselmonde

In de wijken Delfshaven en IJsselmonde is een structurele inzet van Bureau Frontlijn in de vorm van Innovatieplatforms. Wij begeleiden alle mensen die in deze specifieke wijken wonen, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en gezinssamenstelling. Samen met bewoners gaan wij op zoeken naar antwoorden op hulpvragen over verschillende leefgebieden.


De wijkgerichte aanpak heeft als doel om problemen van bewoners in een vroegtijdig stadium in beeld te krijgen. We kunnen niet langer achter ons bureau blijven afwachten totdat de bewoners om hulp vragen. We bevinden ons in de haarvaten van de wijk. Door slimme samenwerkingsverbanden gaan wij opzoek naar mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben. Complexe schuldenproblematiek, diverse opvoedvragen en ‘door de wol geverfde’ zorgmijders. Het komt allemaal voorbij! Vanuit een gelijkwaardige relatie en met het oog op groei kunnen medewerkers en studenten met de bewoners een traject uitstippelen. Hierdoor zijn de Innovatieplatforms goede vindplaatsen om vanuit de praktijk “gaten” in de maatschappelijke ondersteuning te ontdekken. Ideeën voor oplossingen kunnen eerst op kleine schaal worden uitgeprobeerd binnen de Innovatieplatforms. Afhankelijk van de resultaten en de benodigde financiële ondersteuning kan een idee uitgroeien tot een nieuw en zelfstandig project binnen Bureau Frontlijn.

 

 

 

 

Doel
Het doel van dit project is om bewoners van de zogenaamde ‘kantelbuurten’ van Ijsselmonde actief te helpen en zo de wijken weer de goede richting op te doen ‘kantelen’. Het gaat om de wijken Hordijkerveld, Tuinhoven, de Neercannebuurt, de Thomas á Kempis buurt en de Meezenbroek- en Wickenburgstraat. Deze wijken hebben de naam ‘kantelbuurten’ gekregen, omdat hier sprake is van een concentratie en opstapeling van problemen op het gebied van veiligheid en op sociaal en sociaal-economisch gebied. In september 2012 is door de Deelgemeente IJsselmonde opdracht gegeven aan Bureau Frontlijn om de bewoners van deze wijken actief te benaderen. Wij begeleiden alle mensen die in deze specifieke wijken wonen, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en gezinssamenstelling. Samen met bewoners gaan wij op zoeken naar antwoorden op vragen over verschillende leefgebieden.

Children’s Zone
Daarnaast is er een Children’s Zone project geïntegreerd in het project ‘Kantelbuurten Ijsselmonde’. Wij zijn actief op vier scholen binnen de kantelwijken: de Groene Palm en Prins Willem Alexanderschool in de wijk Tuinhoven en de Catamaran en Open Venster in de wijk Lombardijen. Vanuit deze scholen worden ook gezinnen aangemeld, of melden gezinnen zichzelf aan voor ondersteuning. De ouders worden door Bureau Frontlijn gecoacht om hun kinderen beter te kunnen ondersteunen op het gebied van onderwijs. Dit gebeurt pas nadat er sprake is van een stabiele situatie binnen het gezin.

Werkwijze
Bureau Frontlijn ging voorheen actief langs de deuren om bewoners te vragen naar hun mening over de buurt. De klachten over de wijk of woning werden direct doorgegeven aan de deelgemeente of woningbouwcorporaties. In reactie op deze klachten hebben deze organisaties  waar mogelijk passende oplossingen gezocht. Daarnaast is er aandacht voor de persoonlijke situaties van bewoners. Op dit moment bieden wij ondersteuning op alle leefgebieden, van eenvoudige hulpvragen tot complexere problematiek.

Toekomstperspectief
De betreffende wijken moeten weer de goede kant op ‘kantelen’, zodat bewoners zich veilig voelen in hun leefomgeving. Dit willen wij bewerkstelligen door te zorgen dat iedere bewoner weet in welke wijk hij of zij woont en wie de buren zijn. Ook worden bewoners wegwijs gemaakt in de verschillende wetten en regelgeving van hun gemeente, zodat zij weten waar zij met hun vragen terecht kunnen. Daarmaast streven wij samen met bewoners naar schone en leefbare wijken. Wij coachen bewoners om hun zelfredzaamheid te vergroten en streven ernaar dat iedere bewoner gaat participeren in de samenleving.