Klachten en werkwijze Asociale Verhuurders

Klachten
De klachten die binnenkomen zijn divers. Enkele voorbeelden zijn achterstallig onderhoud, lekkage, te hoge huurprijs en ook (sexuele-) intimidatie, bedreiging en pesterijen. Illustrerend is bijvoorbeeld het achterhouden van post, elektra afsluiten, een nieuw slot op de voordeur zetten en binnenkomen zonder toestemming van de huurder, oftewel huisvredebreuk. Wanneer er door verschillende huurders richting eenzelfde verhuurder sprake is van problemen, zal een meervoudige aanpak gehanteerd worden richting de verhuurder.

Belangrijke aandachtspunten zijn stalking, vernieling, bedreiging, huisvredebreuk, fysiek geweld en (dreiging tot) huisuitzetting. Dit type problemen valt op het moment tussen wal en schip bij de handhavende instanties. Team Asociale Verhuurders springt zelf in dit gat en ontwikkelt vanuit de praktijk een doortastende aanpak tegen asociale verhuurders!

Werkwijze 
Bij gecompliceerde en ernstige gevallen (bedreiging, intimidatie) wordt een huisbezoek afgelegd bij de huurder. Bij een huisbezoek wordt gekeken naar zowel de fysieke situatie van de woning als ook de sociaal-economische situatie van de bewoner. Om de situatie ter plekke te beoordelen wordt de checklist gebruikt. Vanuit de visie van Bureau Frontlijn wordt meervoudig gekeken naar de situatie en daar waar nodig worden de leefvelden in kaart gebracht.

Bij voorkeur leidt de inzet tot een oplossing in de relatie verhuurder en huurder en kan bemiddeling een optie zijn. Tevens wordt huurder doorverwezen en begeleidt naar daar andere organisaties, indien hulp nodig is op een ander vlak. Is er sprake van een onoplosbare situatie, dan zal de huurder bijgestaan worden in gerechtelijke stappen.