Meldpunt Asociale Verhuurders

Doel
Het Meldpunt Asociale Verhuurderd is in 2006 gestart in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders. Het doel van het project is het ondersteunen van huurders bij conflicten met verhuurders, die gepaard gaan met asociaal gedrag. Dit gedrag kan zich uiten in strafbare feiten zoals huisvredebreuk, oplichting, stalking, bedreiging en intimidatie. Dit project is erop gericht om verdere escalatie tussen huurder en verhuurder te voorkomen. Tevens willen wij zowel huurders als verhuurders wijzen op diens rechten en plichten. Huurders die gebruik willen maken van het Meldpunt Asociale Verhuurders dienen een particuliere woning te huren binnen de gemeente Rotterdam.

Werkwijze
Het Meldpunt Asociale Verhuurders is meer dan alleen een meldpunt, omdat de werkzaamheden niet beperkt blijven tot registreren. Het meldpunt handelt in overleg met de melder. Wanneer het meldpunt voldoende bewijs en signalen heeft, kan de melder op eigen initiatief handelen. Bij de aanpak van Bureau Frontlijn wordt uitgegaan van het belang van de huurder. Waar mogelijk gaan wij samen met bewoners aan de slag, waarbij wij gebruik maken van het leermodel van Bureau Frontlijn. Het doel hiervan is om bewoners weerbaar te maken, zodat zij in de toekomst zelfstandig hun problemen kunnen oplossen.

Toekomstperspectief
Het streven is om de onwenselijke trends en werkmethodes van ‘huisjesmelkers’, verhuurders en tussenpersonen in de particuliere verhuursector in kaart te brengen. Door de kennis omtrent rechten en plichten te verbreden bij zowel huurders als verhuurders, willen wij toekomstige conflicten tussen huurders en verhuurders voorkomen.