Moeders van Rotterdam

Doel
Het programma ‘Moeders van Rotterdam’ richt zich op kwetsbare zwangere vrouwen in Rotterdam. Met ‘kwetsbaar’ wordt bedoeld dat deze vrouwen veel stress ervaren, te maken hebben met sociale problematiek en zelfstandig niet uit hun problematische situatie kunnen komen. Het doel van dit project is om de kans op een gezonde zwangerschap en een veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten.

Gynaecoloog Eric Steegers en collega’s van het Erasmus MC pleiten ervoor om de sociale verloskunde nieuw leven in te blazen. Zij schrijven dat de arts die zorg draagt voor zieken en zwangeren uit achterstandswijken, er niet aan ontkomt om ook aandacht te geven aan de niet-medische en sociale oorzaken van ziektes en aan de bijbehorende consequenties voor preventie en behandeling.

Werkwijze
De aanstaande moeders worden aangemeld door een verloskundige, een andere (zorg)professional of vrouwen melden zichzelf aan. Bij iedereen die wordt aangemeld vindt een huisbezoek plaats met intake, waarna de juiste hulpverlening wordt ingeschakeld.

Bureau Frontlijn biedt al jaren een intensief begeleidingstraject aan multiprobleemgezinnen, waarin de gezinnen in eerste instantie geholpen worden bij de meest acute hulpvragen, met als doel optimale omstandigheden te creëren waarin de burger gecoacht wordt in zijn zelfredzaamheid.

Toekomstperspectief
Erasmus MC doet in de periode 2015-2021 wetenschappelijk onderzoek naar Moeders van Rotterdam. Vanwege de opzet is het programma methodisch gezien eenvoudig schaalbaar, zodat op termijn ook in andere steden dezelfde aanpak geboden kan worden aan kwetsbare zwangere vrouwen.

Klik hier voor de website Moeders van Rotterdam