Talent (on)Bekend!

Doel
Dit project van Bureau Frontlijn staat in het teken van het ontdekken van talenten bij kinderen. De talentcoaches van Bureau Frontlijn betrekken de ouders bij deze zoektocht om hen vaardigheden aan te leren om activiteiten met hun kinderen te (blijven) ondernemen en hun kinderen hierbij positief te stimuleren.

Talent (on)Bekend! richt zich op kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Zij komen uit gezinnen die bij Bureau Frontlijn in begeleiding zijn of zijn geweest. Op deze wijze dient de begeleiding binnen dit project als nazorg of als extra begeleiding voor de kinderen.

Middels wekelijkse huisbezoeken coachen de talentcoaches ouders en kinderen in het vinden of uitbreiden van hun talent(en). Door ouders bij deze ontdekkingstocht in de voorbereiding van de wekelijkse activiteiten te betrekken, blijft het talent na de begeleiding gestimuleerd. Door kinderen op deze manier in aanraking te brengen met verschillende activiteiten en beroepen, vergroot hun kennis over zichzelf, hun talenten én latere beroepsmogelijkheden.

Werkwijze 
Medewerkers van Bureau Frontlijn kunnen ouders op dit project attenderen. Als zij hier positief tegenover staan, volgt een startgesprek. Samen met ouders en kind wordt gekeken naar de interesses van het kind en wat diens eigenschappen zijn. Vervolgens verloopt het traject in vier V-fasen:
• vertrouwen
in de vertrouwensfase leren ouder(s), kind en talentcoach elkaar kennen
• verbreding
in de verbredingsfase ondernemen ouder(s), talentcoach en kind diverse activiteiten
• verdieping
in de verdiepingsfase wordt met twee of drie (ontdekte) talenten verder aan de slag gegaan
• vervolg
in de vervolgfase kijken we hoe ouders en kind zelf verder aan de slag kunnen met de talenten

Het begrip ‘talent’ wordt vanuit de werkwijze breed opgevat en is gerelateerd aan de acht intelligenties van Gardner.

Organisatie
De talentcoaches van Bureau Frontlijn zijn tweedejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam. Zij zijn afkomstig van de opleiding Social Work en hebben hierbij de voorkeur aangegeven om in het derde studiejaar te kiezen voor uitstroomprofiel ‘Jeugd’. Hun begeleiding is een samenwerking tussen Bureau Frontlijn en de Hogeschool Rotterdam.
Het project is ondergebracht bij twee teams van Bureau Frontlijn: Innovatieplatform Delfshaven en Innovatieplatform IJsselmonde. Talent (On)Bekend! omvat acht stageplaatsen. De betrokken begeleiders van het project wensen in de toekomst het project (weer) breder uit te zetten binnen de organisatie.