Team Delfshaven

Doel
Team Delfshaven richt zich op het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen, door hun ouders te coachen en vaardig te maken. De aanleiding hiervoor was het signaal van de directie van OBS De Vierambacht dat een kwart van de kinderen gedrag vertoont dat onderwijsprestaties lager maakt dan noodzakelijk. In de meeste gevallen ligt de oorzaak in de thuissituatie; ouders ervaren veel stress vanwege ontbrekende vaardigheden in bijvoorbeeld opvoeden, administratie ordenen, financiën regelen en huishouden organiseren. Het doel van dit project is om de negatieve thuissituatie om te buigen in een positieve leeromgeving en hiermee de veiligheid op school, in de leefomgeving en in de wijk te verbeteren. Team Delfshaven werkt samen met verschillende basisscholen en organisaties in Delfshaven en biedt praktische ondersteuning aan gezinnen met kinderen vanaf vier jaar. Wanneer blijkt dat hulpvragen te specialistisch zijn, wordt samen met het gezin gekeken naar hulp die beter aansluit.

Werkwijze
Door oudercoaching wordt stap voor stap gewerkt aan stressvermindering en groei in het vaardigheidsniveau van gezinnen. Concreet betekent dit dat de bewoners in hun eigen leefomgeving vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Deze aanpak wordt binnen alle projecten van Bureau Frontlijn toegepast en zorgt voor een significante afname in terugvalcijfers en vooruitgang in het zelfstandig functioneren van bewoners. Klik hier als u meer wilt weten over oudercoaching.

Toekomstperspectief 
Het streven is een optimale samenwerking met alle partners in de wijken, in het belang van de toekomst van kinderen. Wij werken aan een prettige leefomgeving voor gezinnen, veiligheid op school en verbetering van de woonomgeving in de wijk.