Universitair: Oudercoaching

Vacature universitaire stageplaatsen Oudercoaching

Achtergrond

Het project Oudercoaching van Bureau Frontlijn is onderdeel van de Children’s Zone. Dit project is actief in de achterstandswijken van Rotterdam-Zuid. Vaak is er bij deze gezinnen sprake van meervoudige problematiek, waardoor de prestaties en het gedrag van de kinderen op school negatief kunnen worden beïnvloed. Er wordt om deze reden naar alle leefgebieden gekeken en brede ondersteuning geboden. Binnen Bureau Frontlijn wordt er geen diagnostiek of specialistische behandeling geboden. Indien dit nodig is, wordt actief doorverwezen naar de juiste instanties. Meer informatie over het project Children’s Zone? Klik hier.

 

Werkzaamheden

Als universitair stagiair(e) zal je deel uitmaken van een team met HBO-stagiaires, onder supervisie van een werkbegeleider, waarbij je net als hen zal leren om deze diverse en vaak complexe doelgroep op laagdrempelige wijze te coachen. Je legt en onderhoudt daarnaast contacten met basisscholen en andere instanties. Eventueel krijg je de mogelijkheid ouderbijeenkomsten te organiseren en te leiden.

Naast deze werkzaamheden krijg je aanvullende, ondersteunende taken waarbij je jouw wetenschappelijke kennis actief inzet en vaardigheden (verder) ontwikkelt om de positie van gedragsdeskundige in een organisatie te vervullen. Tegenwoordig is er, in het kader van o.a. decentralisaties, steeds meer vraag naar deze (of een vergelijkbare) functie binnen organisaties.

Bij de extra taken gaat het onder andere om:

 • het proactief meedenken met het werkproces / de werkbegeleider
 • het organiseren en leiden van intervisie- of kennisvergrotingsmomenten voor andere stagiaires.
 • het team ondersteunen bij complexere problematiek in gezinnen en bij het methodisch werken aan de hand van de bestaande methodieken/instrumenten en literatuur (aanvullend aan de werkbegeleider).
 • het voeren van intakegesprekken.
 • het kritisch meedenken over en verbeteren van de gehanteerde methodiek en de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk.

Hiermee kun jij een bijdrage leveren om de effectiviteit van het project te verhogen en ontwikkel jij je tot een veelzijdige gedragswetenschapper.

 

Begeleiding

Binnen Bureau Frontlijn wordt gewerkt met meer dan honderd stagiaires van verschillende achtergronden. Goede stagebegeleiding neemt daarom een belangrijke plaats in. In het begin van de stageperiode vinden er trainingsweken plaats. Elk team heeft een werkbegeleider, die na deze periode zorg draagt voor de dagelijkse ondersteuning en begeleiding van de stagiaires. Daarnaast zijn er regelmatig casusoverleggen en individuele reflectiegesprekken. Je neemt ook deel aan maandelijkse kennisvergrotingsbijeenkomsnten.

Wanneer de werkbegeleider van jouw team niet universitair geschoold is, zal je aanvullend minstens één uur per week begeleid worden door een gedragswetenschapper. Voor de planning en invulling hiervan ben jij (in toenemende mate) zelf verantwoordelijk. Aanvullend zijn er supervisie-bijeenkomsten met alle universitaire stagiaires (en trainees) van verschillende teams gezamenlijk.

 

Stage-eisen

 • Het gaat om een masterstage in één van de sociale wetenschappen. Op dit moment is er een samenwerking met Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Wanneer je een andere opleiding volgt en bij ons wilt solliciteren, dien je bij jouw opleiding na te gaan of deze stageplaats wordt goedgekeurd.
 • Stageduur: 10 maanden*.
 • Stagedagen: minimaal 2, liefst 3 of 4 dagen per week*.
 • Tijdens de introductieperiode aan het begin van de stage 4 dagen per week aanwezig kunnen zijn, gedurende twee weken*.
 • Bij voorkeur al voor aanvang van de introductieperiode een aantal dagen kunnen meelopen, zodat je bij aanvang van het stagejaar, al een andere positie in het team hebt.

*Wanneer jouw beschikbaarheid hiervan afwijkt, kun je in overleg eventueel toch voor een stageplaats solliciteren.


Deze stage is echt iets voor jou, want jij…

 • ..staat steving in je schoenen;
 • ..bent leergierig, flexibel en pro-actief ingesteld;
 • ..kunt je goed profileren in een team;
 • ..ziet mogelijkheden en kansen, in plaats van belemmeringen / problemen;
 • ..kunt buiten de kaders denken;
 • ..bent in staat om breed te signaleren / analyseren en methodisch te werken;
 • ..legt gemakkelijk de link van praktijk naar theorie en andersom;
 • ..kunt goed reflecteren op jezelf;
 • ..toont veel doorzettingsvermogen en betrokkenheid;
 • ..bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Rotterdam-Zuid
 • ..hebt kennis over grootstedelijke problematiek;
 • ..en houdt van een uitdaging!

 

Meer informatie of solliciteren?

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben jij geïnteresseerd in een stageplek bij Oudercoaching? Stuur dan jouw motivatiebrief inclusief cv naar m.groeneweg@bureaufrontlijn.nl. Neem voor meer informatie contact op met Marleen Groeneweg, orthopedagoog bij Bureau Frontlijn, via m.groeneweg@bureaufrontlijn.nl of (06) 51 55 90 84.